ကောင်းမွန်သောအလေ့အကျင့်၊ ကောင်းမွန်သောစီမံအုပ်ချုပ်မှုနှင့် ကောင်းမွန်သောကိုယ်ကျင့်တရား

First Myanmar Investment Public Co., Ltd. (FMI) နှင့် ၎င်း၏ လက်အောက်ခံကုမ္ပဏီများသည် မြန်မာနိုင်ငံတွင် စံနမူနာပြထိုက်သော အရည်အသွေးမြင့်မားသည့် ထုတ်ကုန်နှင့် ဝန်ဆောင်မှုများ၊ ကောင်းမွန်သောစီမံခန့်ခွဲမူများနှင့် ဝန်ထမ်းများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုတို့အား အလေးထားပြီး စွမ်းဆောင်ရည် မြင့်မားသော လုပ်ငန်းစုကြီးတစ်ခုဖြစ်လာရန် ရည်ရွယ်ထားပါသည်။ မြန်မာနိုင်ငံတွင် လာရောက် ရင်းနှီး မြှုပ်နှံလိုသည့် နိုင်ငံတကာကုမ္ပဏီကြီးများ၏ လက်တွဲလုပ်ကိုင်လိုသည့် လက်ရွေးစင်မိတ်ဖက်ကုမ္ပဏီတစ်ခု အဖြစ်ရပ်တည်ပြီး သက်ဆိုင်ရာစီးပွားရေးလုပ်ငန်း ကဏ္ဍအသီးသီးတွင် ယှဉ်ပြိုင်ဦးဆောင်နိုင်ရန် ရည်ရွယ် ပါသည်။

Code 00001

ON YANGON STOCK EXCHANGE

8000

PLUS SHAREHOLDERS

28

YEARS OF LOCAL EXPERIENCE

#2

ON TRANSPARENCY