ရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲရေးမဟာဗျူဟာ

ကျွန်ုပ်တို့ ကုမ္ပဏီအုပ်စု၏ ရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲရေး မဟာဗျူဟာသည် ဝန်ထမ်းများ၏ စွမ်းဆောင်ရည်ကို တည်ဆောက်၍ ကုမ္ပဏီ၏လုပ်ငန်းများ လုပ်ကိုင်သည့်နေရာဒေသရှိ လူမှုအသိုက်အဝန်းများအတွက် ပြန်လည်ပံ့ပိုးပေးခြင်းအပေါ် အဓိကထား ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။ ကုမ္ပဏီအုပ်စုသည် ရေရှည်တွင် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိခိုက်မှုမဖြစ်စေဘဲ အလားအလာကောင်းသော စီးပွားရေးဖြစ်ထွန်းစေရန်နှင့် အကျိုးစီးပွားပါဝင်သူများအတွက် စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးမှုနှင့် အောင်မြင်မှုများကို ရှေရည်တည်မြဲစေရန် ဆုံးဖြတ်ထားပါသည်။ ၎င်း၏မဟာဗျူဟာအား ရေရှည်တွင် တည်တံ့ခိုင်မြဲစေရန် ပုံဖော်ရာတွင် အကျိုးစီးပွားပါဝင်သူများနှင့်ပတ်သက်သော ကိစ္စရပ်များတွင် လမ်းညွှန်ချက်ပေးခြင်း၊ ကုမ္ပဏီ၏ စီးပွားရေးလုပ်ငန်း လည်ပတ်မှုများတွင် ပတ်ဝန်းကျင်ကို မထိခိုက်စေဘဲ ရေရှည်ဖြစ်ထွန်းသော အလေ့အကျင့်များမွေးမြူခြင်း တို့တွင် ကုမ္ပဏီများအုပ်စုသည် အရေးကြီးသော အခန်းကဏ္ဍမှ ပါဝင်ဆောင်ရွက်သွားမည် ဖြစ်ပါသည်။ ရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲမှု မဟာဗျူဟာတွင် ပြည်သူများ (People)၊ ကမ္ဘာမြေကြီး (Planet) နှင့်  အကျိုးအမြတ် (Profit) ဟူသော 3P ကို အဓိက ထားပါသည်။

People

By creating a good workforce, conducting labour management, respecting human rights, and implementing good governance.

Planet

By respecting the environment, reducing greenhouse gas emissions as well as energy, water consumption and managing solid waste.

Profit

By improving economic performance, consumer satisfaction and shared values.

United Nations Global Compact

ကမ္ဘာတစ်ဝန်းမှ ကုမ္ပဏီများ၏ လူမှုဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ တာဝန်ယူမှုအား တိုးမြှင့်နိုင်ရန် အခြေခံမူ (၁၀) ချက်ပါဝင်သည့် United Nations Global Compact ကို ကုလသမဂ္ဂ အထွေထွေအတွင်းရေးမှူးချုပ် ကိုဖီအန်နန် က ၂၀ဝ၀ ခုနှစ်တွင် စတင်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။  ၂၀၁၂ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလတွင် FMI သည် United Nations Global Compact လှုပ်ရှားမှုတွင် ပူးပေါင်းပါဝင်ခဲ့ပြီး ရေရှည်တည်တံ့သော ပွင့်လင်းမြင်သာမှုနှင့် တာဝန်ယူမှုရှိသော စီးပွားရေးလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ ပါဝင်သည့် မူဘောင်အား အခြေခံ၍ ကုမ္ပဏီတွင်း လုပ်ငန်းများကို ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။ ကုမ္ပဏီအနေဖြင့် တာဝန်သိတက်သည့် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ လုပ်ဆောင်ရာတွင် ယခင်က ကုမ္ပဏီ၏လှူဒါန်းမှုများကို ဓါတ်ပုံရိုက်ခြင်းတို့သာ ပြုလုပ်ခဲ့ရာမှ ယခုအခါ လူ့အခွင့်အရေး၊ အလုပ်သမားအခွင့်အရေး၊ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့် အကျင့်ပျက်ချစားမှု တိုက်ဖျက်ရေးတို့နှင့် ပတ်သက်သည့် အဓိကအခြေခံမူ (၁၀) ချက်အတိုင်း ပွင့်လင်းမြင်သာစွာ ချိတ်ဆက်လုပ်ဆောင်လာသည်။ ဤသည်မှာ ကြီးမားသော ပြောင်းလဲမှု တစ်ရပ်ပင်ဖြစ်သည်။

FMI သည် နိုင်ငံတကာအဆင့် စံနှုန်းများနှင့်အညီ တာဝန်သိတက်သည့် စီးပွားရေးလုပ်ငန်း လုပ်ဆောင်ချက်များ၏ တန်ဖိုးကို သိရှိနားလည်သည့်အတွက် UN Global Compact ၏ အခြေခံမူ (၁၀) ချက်ကို လုပ်ငန်းဗျူဟာ၊ လုပ်ငန်းခွင်ယဉ်ကျေးမှုနှင့် နေ့စဉ်လုပ်ငန်းစဉ်များတွင် စဉ်ဆက်မပြတ် ထည့်သွင်းအသုံးပြုကာ လုပ်ကိုင်လျက်ရှိသည်။